Arhiva din categoria ‘Avizier’

8 noiembrie 2022 – Ziua CNMV Slobozia – 93 de ani!!!!!

La mulți ani!

https://drive.google.com/file/d/1UQ7Inw310c0HPJG6cYNqYG5NuZEA35TJ/view?usp=sharing

Informații privind bursele, anul școlar 2022-2023

https://drive.google.com/drive/folders/1Onlo263NKvL2pb4LvgBeffxYjU9NOjFY?usp=sharing

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2022-2023

Luni, 5 septembrie 2022, ora 9,00 – festivitatea de deschidere a noului an școlar

După festivitate, clasele vor organiza dirigenții.

Transferuri soluționate în CA al CNMV din 22 august 2022

Program examene de diferență

   Informatică – Miercuri, 31 august, ora 8,30

   TIC – Miercuri, 31 august, ora 8,30

  Limba latină – Marți, 30 august, ora 9,00

  Testare limba engleză – Joi, 1 septembrie, ora 10,00

   Educație muzicală, educație vizuală, educație artistica – Marți, 30 august, ora 11,00

  Sociologie – Joi, 1 septembrie, ora 10,00

   Literatura universala – Luni, 29 august, ora 9,00

Științe –

Proiect de constituire a claselor a IX-a, anul școlar 2022-2023

Proiectul urmează să fie aprobat în CA. În cazul în care se înregistrează erori, vă rugăm să contactați conducerea școlii.

Precizări privind depunerea dosarelor de admitere la clasa a IX-a

Testarea la Limba engleză pentru clasa a IX-a B NU se susține. Clasa s-a constituit în funcție de media de admitere și de cererile de înscriere. Ultima medie de admitere – 9,22

Rezultatele absolvenților CNMV Slobozia la examenele naționale, 2022

Bacalaureat 2022

Tudorache Iulia-Mădălina, XIIE – media 10!!!!

Evaluare Națională

FELICITĂRI TUTUROR ABSOLVENȚILOR ȘI MULT SUCCES ÎN CONTINUARE!

Precizări privind admiterea la clasa a V-a, intensiv limba engleză

REZULTATE FINALE:

Rezultate proba scrisă

Marți, 28 iunie 2022, ora 9,00, se va desfășura proba scrisă din cadrul Testării comptențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a. Candidații se vor prezenta la școală între 8,15-8,30, având asupra lor carnetul de elev. Accesul în săli va avea loc la 8,30. Proba se va desfășura între 9,00-10,00.

Miercuri, 29 iunie 2022, orele 10,00-12,00 – depunerea contestațiilor

Miercuri, 29 iunie 2022, începând cu ora 14,00etapa I din cadrul probei orale

Joi, 30 iunie 2022, de la ora 9,00etapa II din cadrul probei orale.

Mult succes!

Comunicare

          Comisia județeană de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, precizează următoarele:

          Testarea constă în:

I Proba orală

          -Etapa I: un text cu trei întrebări, 50 de puncte, din care:

– 20 de puncte sunt acordate pentru înțelegerea textului dat, citirea corectă și expresivă

 – 30 de puncte pentru itemul 2.

-Etapa a II-a: interacțiune/dialog între doi candidați desemnați de către comisia de evaluare, pe un topic specific, cu respectarea programei școlare pentru cls III-a și a IV-a, 50 de puncte acordate astfel:

          1.Respectarea temei (10p)

          2.Pronunție (10p)

          3. Vocabularul utilizat (10p)

          4. Corectitudine gramaticală (10p)

          5. Originalitatea și impresia creată (10p)

EI+EII=EO (50p+50p=100p)

          II Proba scrisă (100p)

          III Nota finală reprezintă media aritmetică dintre proba orală (EO) și proba scrisă (W), conform formulei următoare : [EO+W]:2=punctaj final, astfel, 100p devenind nota 10.00.

           IV Instituția organizatoare are obligația de a afișa toate aceste detalii, precum și informațiile legate de contestații la avizierul și pe site-ul unității școlare, conform reglementărilor în vigoare.

          V Subiectul de la proba scrisă și baremul se vor afișa la avizier/pe site după cele 60 de minute de la încheierea probei respective.

Președintele Comisiei județene de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze,

Prof. JALBĂ MARCELA

Inspector Școlar pentru Limbi Moderne

CALENDAR ADMITERE

28 iunie – proba scrisă, ora 9,00

29 iunie – între orele 10.00-12.00, depunerea contestaţiilor la proba scrisa

29 iunie – începând cu orele 14.00 – proba orală

30 iunie – proba orală si rezultatele finale

PROCEDURA ADMITERE CLASA A V-A

https://drive.google.com/file/d/15B5DIjDh6331NMg1RNDvbBLJVN8O5g_c/view?usp=sharing

Regulamentul-cadru de organizare si functionare  a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv,  respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar

https://drive.google.com/file/d/1PgyHHonc5rmh5PEtRxbWxvMsRbAOo5a_/view?usp=sharing

CONTESTAȚII BACALAUREAT 2022

EVALUAREA NAȚIONALĂ – 2022

Contestații Evaluare Națională

Absolvenții clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională

Marți, 14 iunie 2022 – la Limba română

Joi, 16 iunie 2022 – Matematică

Accesul în săli va avea loc între 8,00-8,30, pe baza actului de identitate. Probele se vor desfășura la parterul liceului, în sălile claselor XIIF și XIIA.

Toate bagajele(telefoane, carți, ceasuri inteligente ș.a.) se vor preda la SALA DE BAGAJE, aflată în Laboratorul de chimie.

Pentru rezolvarea subiectelor se vor folosi doar pixuri/stilouri cu cerneală albastră. Nu sunt permise pixurile tip Pilot(care se șterg).

Probele se vor desfășura între orele 9,00-11,00.

MULT SUCCES!