Viziunea și Misiunea

VIZIUNEA ȘCOLII

Colegiul Național “Mihai Viteazul” Slobozia este o instituţie modernă de învăţământ orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în cadrul valorilor europene şi mondiale. Întreaga activitate a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” se va concentra asupra dezvoltării libere, depline şi armonioase a individualităţii umane, asupra formării tinerilor ca personalităţi autonome şi creative, capabile de performanţă şi integrare socio-culturală şi profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare, într-un climat prietenos și competitiv.

 

MISIUNEA ȘCOLII

Misiunea noastră este aceea de a asigura elevilor şansa unei educaţii permanent proiectatate spre viitor, în spiritul valorilor europene. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a forma şi dezvolta fiecărui elev competenţe de comunicare, de participare activă şi responsabilă la viaţa socială şi culturală, de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încât să devină personalităţi mature, capabile să-şi valorifice potenţialul de care dispun şi să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii.

 

Precizări privind admiterea la clasa a V-a, intensiv limba engleză

28 iunie – proba scrisă

29 iunie – între orele 10.00-12.00, depunerea contestaţiilor la proba scrisa

29 iunie – începând cu orele 14.00 – proba orală

30 iunie – proba orală si rezultatele finale

Precizări privind admiterea la clasa a IX-a, matematică-informatică, intensiv limba engleză

16-17 mai 2022 – înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba engleză

Cererile vor fi depuse între orele 9,00-14,00, la biblioteca școlii.

Testarea la limba engleză va avea loc la o dată stabilită și anunțată ulterior!

16-20 mai 2022 – solicitarea recunoașterii și echivalării și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale

Atașăm cererea de echivalare

Cererile vor fi depuse între orele 09,00-14,00, la secretariatul școlii.

ANIMUS, nr.22, semestrul II, anul scolar 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/1dK_j90Og8EboX0N4SN3XtCpsHPog-yRn/view?usp=sharing

Proiect Erasmus+, You have no right to bully me

Diseminare proiect mobilitate „You have no right to bully me” -Ilza, Polonia

Diseminare proiect mobilitate „You have no right to bully me” – Polonia

https://docs.google.com/presentation/d/1TdsoLn0DM89DohhwVvXy9YN1uqYqICB69Rw8bZMn19E/edit?usp=sharing

REZULTATE SELECȚIE

Apel selecție elevi clasele a X-a – Erasmus+ parteneriat strategic doar între școli -acțiune cheie KA229,,You Have No Right To Bully Me”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9SouCGdAjIyRgIf-J_kVxYK_aH8MOU6GgDogGK1hKaDT_9w/viewform?usp=sf_link

https://drive.google.com/file/d/169fQ4hRotAf4GiT4TD6qgvVltOwBOY7W/view?usp=sharing

Lista funcții plătite din fonduri publice(31.03.2022)

Simularea examenului național de bacalaureat

Luni, 28 martie 2022 – Limba și literatura română

Marți, 29 martie 2022 – Matematică/Istorie

Miercuri, 30 martie 2022 – Proba la alegere

Accesul elevilor în școală se ve desfășura în intervalul orar 08,00 – 08,30.
Repartizarea pe săli va putea fi consultată de către candidați duminică, la avizierul școlii!
Instruirea candidaților se va desfășura între 8,30-9,00.
Proba se va desfășura între orele 9,00-12,00.
PS: candidații trebuie sa aibă asupra lor CI.

Pentru clasele V-VIII și IX-XI cursurile vor fi suspendate!

Ofertă educațională pentru anul școlar 2022-2023

Donații pentru refugiații ucraineni

Din inițiativa Consiliului elevilor, vineri, 04.03.2022, elevii CNMV Slobozia vor organiza o colectare de donații pentru refugiații ucraineni. La ora 12 asteptam o masina de la DADP pentru transferul donațiilor la Crucea Roșie. 

Fiecare clasă trebuie să sorteze donațiile până în ora 11:10 și să completeze următorul tabel:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11IsUmVVsypoedzHZvdzXFMcyBYhMzYhkONUVRckG23E/edit#gid=0

Reluare cursuri cu prezență fizică

De luni, 14 februarie 2022, ne întâlnim la școală!

Suspendare cursuri cu prezență fizică

În perioada 7 februarie-11 februarie 2022, CNMV Slobozia este nevoit să suspende cursurile cu prezență fizică și să treacă la învățământul online. Orele se vor desfășura conform orarului pe platforma școlii GOOGLE CLASSROOM.