Viziunea și Misiunea

VIZIUNEA ȘCOLII

Colegiul Național “Mihai Viteazul” Slobozia este o instituţie modernă de învăţământ orientată spre formarea unor adulţi a căror personalitate să le permită integrarea cu uşurinţă în cadrul valorilor europene şi mondiale. Întreaga activitate a Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” se va concentra asupra dezvoltării libere, depline şi armonioase a individualităţii umane, asupra formării tinerilor ca personalităţi autonome şi creative, capabile de performanţă şi integrare socio-culturală şi profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare, într-un climat prietenos și competitiv.

 

MISIUNEA ȘCOLII

Misiunea noastră este aceea de a asigura elevilor şansa unei educaţii permanent proiectatate spre viitor, în spiritul valorilor europene. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a forma şi dezvolta fiecărui elev competenţe de comunicare, de participare activă şi responsabilă la viaţa socială şi culturală, de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încât să devină personalităţi mature, capabile să-şi valorifice potenţialul de care dispun şi să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii.

 

Depunere dosare admitere

Rezultatele Examenului de Bacalaureat -2021

În sesiunea iunie-iulie 2021, absolvenții CNMV Slobozia au reușit să obțină la Examenul de Bacalaureat o rată de promovare de 95,85%, situându-se pe primul loc al clasamentului județean. Elevul Duță Adrian Florin a obținut media 10!

Felicitări tuturor și succes la examenul de admitere!

Proiect Erasmus+, LET’S MAKE IDEAS HAPPEN

Rezultate selecție

Selecție elevi clasele a IX-a– Erasmus+ Parteneriat strategic doar între școli acțiune cheie KA229 ,,LET’S MAKE IDEAS HAPPEN” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLV_Ety_I_dSaSJ1f2wW-FC3WCm-YSeXr21nRcpaO_GQ0wtA/viewform?usp=sf_link

https://drive.google.com/file/d/11un5uJseycAJwAN_NlaZOhrAEke7Ln3L/view?usp=sharing

Proiect Erasmus+, You have no right to bully me

REZULTATE SELECȚIE

Apel selecție elevi clasele a X-a – Erasmus+ parteneriat strategic doar între școli -acțiune cheie KA229,,You Have No Right To Bully Me”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9SouCGdAjIyRgIf-J_kVxYK_aH8MOU6GgDogGK1hKaDT_9w/viewform?usp=sf_link

https://drive.google.com/file/d/1JYN9dHo4IKaP7rxUV5TVKY3KzFbl29HV/view?usp=sharing

Testare pentru clasa a V-a

Ierarhie admiși

După contestații, situația a rămas neschimbată.

Rezultate

Contestatii

  1. La proba scrisă eventualele contestaţii se trimit pe bază de cerere tip la adresa de email secretariat@cnmvslobozia.ro în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
  2. Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
  3. afişarea rezultatelor finale (de după contestaţii), la avizier şi/sau pe site-ul unităţii de învăţământ, se face în data de 05.07.2021, în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

Vineri, 2 iulie 2021, ora 9,00 – are loc testarea la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a.

Candidații sunt așteptați între 8,00-8,30. Ei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate(certificat de naștere sau carnet de elev), pix/stilou de culoare albastră. Testarea scrisă va dura 50 minute. Rezultatele vor fi afișate la avizier și pe site-ul școlii până în ora 12,00.

Candidați înscriși

Rezultate Evaluare Națională 2021

Felicitări absolvenților noștri de clasa a VIII-a care au reușit o promovabilitate de 100%. Mult succes la admitere!

Rezultate finale, după contestații

Rezultate

Depunere contestații

Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei, poate modifica, după caz, nota
iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali al acestuia.

Perioada de contestaţii : 29.06.2021, intre orele 16.00-19.00 şi 30.06.2021, între orele 8.00-12.00.

Locație de depunere contestații:

29.06.2021 – secretariatul școlii

30.06.2021 – biblioteca școlii

Contestațiile se pot depune si electronic, la adresa de mail – secretariat@cnmvslobozia.ro

Cerere contestații

https://drive.google.com/file/d/1wzFB4K5Lj-q6NIHlcm68y498wDt2d3XH/view?usp=sharing

Programare examene încheiere situații scolare pentru elevii amânați, 2020-2021

DisciplinaClasaData
ChimieIXE1 iulie, ora 9,00  
LogicăIXE1 iulie, ora 11,00
FizicăIXE5 iulie, ora 12,00
Limba românăIXE5 iulie, ora 8,30
Limba latinăIXE5 iulie, ora 8,30
Limba română CDSIXE5 iulie, ora 8,30
IstorieIXE2 iulie, ora 10,00
BiologieIXE2 iulie, ora 8,00
GeografieIXE7 iulie, ora 9,00
Limba englezăIXE6 iulie, ora 9,00
MatematicăIXE1 iulie, ora 13,00
Educație muzicalăIXE6 iulie, ora 11,00
Educație fizicăIXE6 iulie, ora 11,00
TICIXE7 iulie, ora 11,00

Bacalaureat 2021

Luni, 28 iunie 2021, se desfășoară proba de Limba și literatura română în cadrul Examenului de Bacalaureat. Accesul elevilor în școală se ve desfășura în intervalul orar 7,30 – 8,30. La intrarea în curtea școlii, candidații vor primi o mască.
După aceea candidații vor fi îndrumați spre sălile de bagaje, aflate la parterul internatului. Elevii repartizați pentru examen în sălile de la parter vor lăsa bagajele în SALA DE BAGAJE – Sali 1-6, cei repartizați în sălile de la etajul 1 – în SALA DE BAGAJE – Sali 7-10, iar cei repartizați la etajul 2 – în SALA DE BAGAJE – Sali 11-16. Pentru a evita aglomerările din zona sălilor de bagaje, recomandăm elevilor să vină fără telefoane și materiale suplimentare. Candidații trebuie să aibă asupra lor doar buletinul, pixuri sau stilouri de culoarea albastră, eventual o sticlă de apă cu etichetele scoase.
După predarea bagajelor, candidații se vor îndrepta spre sălile de examen.
Aceștia își vor igieniza mâinile cu soluție dezinfectantă de la dozatoarele aflate pe holuri.
Instruirea candidaților se va desfășura între 8,30-9,00.
Examenul se va desfășura între orele 9,00-12,00.
Candidații vor respecta cu strictețe îndrumările personalului școlii și ale profesorilor asistenți!
Repartizarea pe săli va putea fi consultată de către candidați duminică, la avizierul școlii!
Repartizare săli
Parter – sălile 1-6
Etajul 1 – sălile 7-10
Etajul 2 – sălile 11-16
MULT SUCCES!

Precizări organizatorice cu privire la organizarea Evaluării Naționale

Marți, 22 iunie 2021 – Limba și literatura română

Joi, 24 iunie 2021 – Matematică

Accesul în săli este permis în intervalul orar 8,00-8,30. Candidații vor avea asupra lor actul de identitate.

Informații utile

https://drive.google.com/file/d/1t_JY1su0QXj-rCt7i0TVKe9lXrEBYIYO/view?usp=sharing

Animus, nr.20, sem.II, anul școlar 2020-2021

https://drive.google.com/file/d/18Q_qpzpY2lX3k_S9cKrH-APUzj8nB3zx/view?usp=sharing