Arhiva din categoria ‘Avizier’

Precizări privind depunerea dosarelor de admitere la clasa a IX-a

Testarea la Limba engleză pentru clasa a IX-a B NU se susține. Clasa s-a constituit în funcție de media de admitere și de cererile de înscriere. Ultima medie de admitere – 9,22

Rezultatele absolvenților CNMV Slobozia la examenele naționale, 2022

Bacalaureat 2022

Tudorache Iulia-Mădălina, XIIE – media 10!!!!

Evaluare Națională

FELICITĂRI TUTUROR ABSOLVENȚILOR ȘI MULT SUCCES ÎN CONTINUARE!

Precizări privind admiterea la clasa a V-a, intensiv limba engleză

REZULTATE FINALE:

Rezultate proba scrisă

Marți, 28 iunie 2022, ora 9,00, se va desfășura proba scrisă din cadrul Testării comptențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a. Candidații se vor prezenta la școală între 8,15-8,30, având asupra lor carnetul de elev. Accesul în săli va avea loc la 8,30. Proba se va desfășura între 9,00-10,00.

Miercuri, 29 iunie 2022, orele 10,00-12,00 – depunerea contestațiilor

Miercuri, 29 iunie 2022, începând cu ora 14,00etapa I din cadrul probei orale

Joi, 30 iunie 2022, de la ora 9,00etapa II din cadrul probei orale.

Mult succes!

Comunicare

          Comisia județeană de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, precizează următoarele:

          Testarea constă în:

I Proba orală

          -Etapa I: un text cu trei întrebări, 50 de puncte, din care:

– 20 de puncte sunt acordate pentru înțelegerea textului dat, citirea corectă și expresivă

 – 30 de puncte pentru itemul 2.

-Etapa a II-a: interacțiune/dialog între doi candidați desemnați de către comisia de evaluare, pe un topic specific, cu respectarea programei școlare pentru cls III-a și a IV-a, 50 de puncte acordate astfel:

          1.Respectarea temei (10p)

          2.Pronunție (10p)

          3. Vocabularul utilizat (10p)

          4. Corectitudine gramaticală (10p)

          5. Originalitatea și impresia creată (10p)

EI+EII=EO (50p+50p=100p)

          II Proba scrisă (100p)

          III Nota finală reprezintă media aritmetică dintre proba orală (EO) și proba scrisă (W), conform formulei următoare : [EO+W]:2=punctaj final, astfel, 100p devenind nota 10.00.

           IV Instituția organizatoare are obligația de a afișa toate aceste detalii, precum și informațiile legate de contestații la avizierul și pe site-ul unității școlare, conform reglementărilor în vigoare.

          V Subiectul de la proba scrisă și baremul se vor afișa la avizier/pe site după cele 60 de minute de la încheierea probei respective.

Președintele Comisiei județene de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze,

Prof. JALBĂ MARCELA

Inspector Școlar pentru Limbi Moderne

CALENDAR ADMITERE

28 iunie – proba scrisă, ora 9,00

29 iunie – între orele 10.00-12.00, depunerea contestaţiilor la proba scrisa

29 iunie – începând cu orele 14.00 – proba orală

30 iunie – proba orală si rezultatele finale

PROCEDURA ADMITERE CLASA A V-A

https://drive.google.com/file/d/15B5DIjDh6331NMg1RNDvbBLJVN8O5g_c/view?usp=sharing

Regulamentul-cadru de organizare si functionare  a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv,  respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar

https://drive.google.com/file/d/1PgyHHonc5rmh5PEtRxbWxvMsRbAOo5a_/view?usp=sharing

CONTESTAȚII BACALAUREAT 2022

EVALUAREA NAȚIONALĂ – 2022

Contestații Evaluare Națională

Absolvenții clasei a VIII-a vor susține Evaluarea Națională

Marți, 14 iunie 2022 – la Limba română

Joi, 16 iunie 2022 – Matematică

Accesul în săli va avea loc între 8,00-8,30, pe baza actului de identitate. Probele se vor desfășura la parterul liceului, în sălile claselor XIIF și XIIA.

Toate bagajele(telefoane, carți, ceasuri inteligente ș.a.) se vor preda la SALA DE BAGAJE, aflată în Laboratorul de chimie.

Pentru rezolvarea subiectelor se vor folosi doar pixuri/stilouri cu cerneală albastră. Nu sunt permise pixurile tip Pilot(care se șterg).

Probele se vor desfășura între orele 9,00-11,00.

MULT SUCCES!

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale, precizări organizatorice

Competențe lingvistice în limbi străine. Proba orală se va desfășura în liceu, etajul 1, sălile claselor XIE și XIC, iar accesul în săli se va face pe la intrarea elevilor, pentru a nu perturba examenul de Evaluare Națională, organizat la parter liceu.

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română va avea loc în zilele de 6-7 iunie 2022.

XIIA- 6 iunie

XIIB – 7 iunie

XIIC – 6IUNIE

XIID – 6 IUNIE

XIIE – 6 IUNIE

XIIF – 7 IUNIE

XIIG – 7 IUNIE

Repartizarea pe săli și pe ore se va face la avizierul școlii cu 24 de ore înainte de prima probă – duminică, 5 iunie 2022.

EVALUARE STANDARDIZATĂ, 30 MAI-8 IUNIE 2022

CNMV Slobozia va participa la pilotarea evaluării standardizate, în perioada 30 mai-8 iunie.

Clasele participante: V, VI, VII, IX, X, XI

Evaluarea se organizează la Limba română și Matematică pentru clasele de gimnaziu și liceu, profilul real, sau Istorie, pentru clasele de liceu, profil Umanist.

Atașăm ghidul de utilizare a platformei de testare standardizată.

https://drive.google.com/file/d/1RTocj7Od0-MCumhwxI8qohmGNGYdoO-T/view?usp=sharing

Planificarea pe ore, zile, clase.

https://drive.google.com/file/d/1p3zH2HvfCeU2UFH87bNPhylf4hYXF2mp/view?usp=sharing

Testele demo si modelele de rapoarte au fost postate deja pe platforma:

https://edu.brio.ro/

Precizări privind admiterea la clasa a IX-a, matematică-informatică, intensiv limba engleză

16-17 mai 2022 – înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba engleză

Cererile vor fi depuse între orele 9,00-14,00, la biblioteca școlii.

Testarea la limba engleză va avea loc la o dată stabilită și anunțată ulterior!

16-20 mai 2022 – solicitarea recunoașterii și echivalării și depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională și a rezultatelor la olimpiadele naționale

Atașăm cererea de echivalare

Cererile vor fi depuse între orele 09,00-14,00, la secretariatul școlii.

Lista funcții plătite din fonduri publice(31.03.2022)

Simularea examenului național de bacalaureat

Luni, 28 martie 2022 – Limba și literatura română

Marți, 29 martie 2022 – Matematică/Istorie

Miercuri, 30 martie 2022 – Proba la alegere

Accesul elevilor în școală se ve desfășura în intervalul orar 08,00 – 08,30.
Repartizarea pe săli va putea fi consultată de către candidați duminică, la avizierul școlii!
Instruirea candidaților se va desfășura între 8,30-9,00.
Proba se va desfășura între orele 9,00-12,00.
PS: candidații trebuie sa aibă asupra lor CI.

Pentru clasele V-VIII și IX-XI cursurile vor fi suspendate!