Arhiva din categoria ‘Avizier’

Contestații Bacalaureat, august-septembrie 2020

Contestațiile online se depun astăzi, 02.09.2020, orele 14,00-20,00, pe adresa de mail secretariat@cnmvslobozia.ro, insotite de copie CI, numar de telefon. De asemenea, contestațiile se pot depune și în format letric la centrul de examen, sediul CNMV Slobozia, între orele 14,00- 20,00.

Clasele a IX-a, anul școlar 2020-2021

În CA al CNMV din 23.07.2020 s-a aprobat componența nominală a claselor a IX-a. Clasele de matematică-informatică s-au constituit în baza mediilor și opțiunilor.
IXA, matematica-informatica, intensiv informatica, fara nume

IXB, mate-info, intensiv engleza, fara nume

IXC, mate-info, fara nume

IXD, Stiinte ale naturii, fara nume

IXE, filologie, fara nume

IXF, STIINTE SOCIALE, fara nume

Depunere dosare, admitere clasa a IX-a

depunere dosare

ATENȚIE! DIRIGENȚIILE ȘI ÎNCADRĂRILE LA CLASELE A IX-A SE VOR STABILI ÎN SEPTEMBRIE 2020!!! VĂ RUGĂM SĂ NU MAI BLOCAȚI LINIA TELEFONICĂ A ȘCOLII CU ÎNTREBĂRI PE ACEASTĂ TEMĂ!

Rezultatele CNMV Slobozia la examenele naționale, 2020

Absolvenții CNMV Slobozia au obținut din nou rezultate foarte bune la examenele naționale.
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat
raport TOTAL elevi dupa contestatii

statistica BAC 2020

Așadar, promovabilitate de 99,5%.
Cei 4 elevi ce au obținut media 10 sunt:
Ștefan Elena – 12F
Hoartă Ramona – 12F
Bondoc Georgeta – 12G
Vizireanu Violeta Marilena – 12G

Rezultate excelente și la Evaluarea Națională, la care școala noastră a obținut o promovabilitate de 100% și 2 medii de 10, prin elevii Arghir Elisa Elena și Dincă Andrei Gabriel.
Statistica EN 2020

Felicitări tuturor și mult succes la admitere!

Important! Contestații bacalaureat!!!

Cererea de contestatie va fi insotita de o copie scanata/foto CI si de un numar de telefon la care candidatul sa poata fi contactat de comisie pentru confirmarea contestatiei.

Admitere clasa a V-a, 2020-2021

CA al CNMV a aprobat propunerea de constituire a clasei a V-a in sedinta din 23 iulie 2020.
Nu s-au înregistrat contestații. Drept urmare, se înaintează spre aprobare Consiliului de Administrație al CNMV Slobozia următorul proiect de constituire a clasei a V-a.
Propunere constituire clasa a V-a, an școlar 2020-2021

Rezultate testare clasa a V-a

CONTESTAREA NOTELOR OBȚINUTE se va desfășura marți, 30.06.2020, între orele 9,00-11,00!!!!

Candidații pentru clasa a V-a sunt așteptați luni, 29.06.2020,ora 8,30, în curtea CNMV Slobozia. Testarea se va desfășura între orele 9,00-9,50. Rezultatele vor fi afișate în aceeași zi, pe site-ul școlii.

Conform OMEC 4461/IUNIE 2020, Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională constă într-o PROBĂ SCRISĂ, cu durata de 50 de minute. Din această cauză, suntem obligați să înlocuim testarea orală cu o probă scrisă, conform modelului atașat.

MODEL ADMITERE CLASA V

Conform precizarilor Ministerului Educației și Cercetării din 22.05.2020, probele de admitere în clasa a V-a se susțin în intervalul 26-30 iunie 2020. CNMV Slobozia organizează proba la limba engleză luni, 29 iunie 2020, începând cu ora 9,00.

Termen limită depunere dosare înscriere – 31 mai 2020

Cu precizări suplimentare privind desfășurarea și calendarul examenului, vom reveni.

BACALAUREAT 2020, precizari organizatorice

Luni, 22 iunie 2020, se desfășoară proba de Limba și literatura română în cadrul Examenului de Bacalaureat. Accesul elevilor în școală se ve desfășura în intervalul orar 7,30 – 8,15. La intrarea în curtea școlii, candidații vor trece prin triajul epidemiologic, se vor igieniza pe mâini și vor primi o mască. Pe toată durata prezenței în școală, candidații vor respecta distanțarea socială, păstrând o distanță de 2 m între ei.
După trecerea triajului, candidații vor fi îndrumați spre sălile de bagaje, aflate la parterul internatului. Elevii repartizați pentru examen în sălile de la parter vor lăsa bagajele în SALA DE BAGAJE – PARTER, cei repartizați în sălile de la etajul 1 – în SALA DE BAGAJE – ETAJUL 1, iar cei repartizați la etajul 2 – în SALA DE BAGAJE – ETAJUL 2. Pentru a evita aglomerările din zona sălilor de bagaje, recomandăm elevilor să vină fără telefoane și materiale suplimentare. Candidații trebuie să aibă asupra lor doar buletinul, pixuri sau stilouri de culoarea albastră, eventual o sticlă de apă cu etichetele scoase.
După predarea bagajelor, candidații se vor îndrepta spre terenul școlii. De pe teren candidații vor fi preluați și îndrumați spre sălile de examen din Corpul A de profesorii asistenți. În drum spre sălile de examen, candidații își vor igieniza mâinile cu soluție dezinfectantă de la dozatoarele aflate pe holuri sau se vor spăla cu apă caldă și săpun în băile liceului.
Instruirea candidaților se va desfășura între 8,30-9,00.
Examenul se va desfășura între orele 9,00-12,00.
Candidații vor respecta cu strictețe îndrumările personalului școlii și ale profesorilor asistenți!
Repartizarea pe săli va putea fi consultată de candidați duminică, la avizierul școlii!

Repartizare săli
Parter – sălile 1-6
Etajul 1 – sălile 7-13
Etajul 2 – sălile 14-23

MULT SUCCES!

CALENDAR BACALAUREAT 2020:

3-10 iunie: înscrierea candidaților

11-17 iunie: echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

22 iunie: Limba și literatura română – proba E.a) proba scrisă

23 iunie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

24 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E. c) – proba scrisă

Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

25 iunie: Proba la alegere a profilului și a specializării – proba E.d) – proba scrisă

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică, Economie, Psihologie sau Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

30 iunie: Afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12:00. Depunerea contestațiilor în intervalul orar 16:00-20:00

1 iulie: Depunerea contestațiilor în intervalul orar 8:00-12:00

1-4 iulie: Rezolvarea contestațiilor

5 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

Oferta educațională a CNMV Slobozia

Anual, Colegiul Național “Mihai Viteazul”  propune comunității ialomițene oferta educațională tradițională:

Clasa a V-a – cu studierea intensivă a limbii engleze, 30 de locuri

Clasa a IX – A – Matematică-informatică, intensiv informatică, 28 locuri

                  B – Matematică-informatică, intensiv limba engleză, 28 locuri

                  C – Matematică-informatică, 28 locuri

                  D – Științele naturii, 28 locuri

                  E – Filologie, 28 locuri          

                  F – Științe sociale, 28 locuri

                 

                 

                  Colegiul Național “Mihai Viteazul”  dispune de o bază materială modernă: sală de sport, internat, cantină, bibliotecă, sală de festivități, 3 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, câte un laborator de chimie, biologie, multimedia. Activitățile didactice se desfășoară într-un singur schimb, între orele 8,00-15,00.

                  Corpul profesoral este alcătuit din 48 de cadre didactice cu o bogată experiență didactică, majoritatea având gradele didactice I și II.

                  Anual, elevii noștri se remarcă la toate concursurile și olimpiadele școlare județene și naționale, iar procentul de promovabilitate la examenele finale este cel mai ridicat din județ.

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-a

Absolvenții clasei a VIII-a susțin luni EN8 la CNMV Slobozia!!!!!
Accesul în săli se va face în intervalul 8,00-8,30.Elevii se vor legitima cu un act de identiate, carte de identitate sau certificat de naștere.
Sala de bagaje se va afla în laboratorul de chimie.
Proba scrisă se va desfășura între orele 9,00-11,00.
Elevii vor respecta normele de distanțare socială și indicațiile personalului școlii.

MULT SUCCES!

ORAR PREGATIRE 2-12 IUNIE 2020

Elevii se vor prezenta cu 20 de minute înainte de începerea programului. Respectând distanțarea socială(2m), elevii vor trece de filtrul epidemiologic de la intrarea în curtea școlii. Asistenții medicali vor lua temperatura elevilor, iar dacă aceasta va depăși 37,3 grade, elevii vor fi trimiși acasă/sau la medicul de familie. După ce vor primi câte o mască și își vor igieniza mâinile la dispenserul cu soluție dezinfectantă, elevii vor fi îndrumați pe platoul școlii, unde vor avea grijă să respecte distanțarea socială față de colegi. Cu 5 minute înainte de începerea orei, grupele vor fi preluate de cadrele didactice și îndrumate în sălile de clasă repartizate. Accesul în școală se va face pe la intrarea profesorilor, iar ieșirea – pe la cea a elevilor. Fiecare sală are maxim 10 locuri, iar elevii vor fi așezați alfabetic, începând cu rândul de la fereastră. În pauze, elevii vor fi îndrumați obligatoriu pe platoul școlii, iar sălile vor fi aerisite.Întoarcerea în sălile de clasă se va face de asemenea sub îndrumarea profesorilor. La fiecare etaj există câte 3 dispensere de igienizare, iar în băi funcționează boilere cu apă caldă și săpun. Elevii sunt rugați să-și igienizeze cât mai des mâinile.La încheierea programului, elevii vor părăsi școala, iar la ieșirea din curte vor arunca masca folosită într-un coș special și vor primi câte o mască nouă.
Elevii sunt rugați să respecte pe durata programului toate regulile de igienă și toate indicațiile personalului școlii! Accesul în spatele liceului , internatului, bibliotecii va fi strict interzis!!!!