Acordare facilități transport pentru elevi

Termenul depunerii solicitării de decontare a cheltuielilor de transport – VINERI, 15 SEPTEMBRIE 2023!!!! Solicitările fizice se depun la casieria unității, iar cele online se pot depune la adresa casierie@cnmvslobozia.ro.