Evaluarea competențelor lingvistice și digitale, precizări organizatorice

Competențe lingvistice în limbi străine. Proba orală se va desfășura în liceu, etajul 1, sălile claselor XIE și XIC, iar accesul în săli se va face pe la intrarea elevilor, pentru a nu perturba examenul de Evaluare Națională, organizat la parter liceu.

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română va avea loc în zilele de 6-7 iunie 2022.

XIIA- 6 iunie

XIIB – 7 iunie

XIIC – 6IUNIE

XIID – 6 IUNIE

XIIE – 6 IUNIE

XIIF – 7 IUNIE

XIIG – 7 IUNIE

Repartizarea pe săli și pe ore se va face la avizierul școlii cu 24 de ore înainte de prima probă – duminică, 5 iunie 2022.