Simulare examene naționale – EVALUARE NAȚIONALĂ

29 MARTIE 2021 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

30 MARTIE 2021- MATEMATICĂ

ACCESUL ÎN SĂLI SE FACE ÎNTRE 8,00-8,30

DESFĂȘURAREA PROBEI – 9,00 -11,00

„se interzice pătrunderea în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare”

„elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru”