PROCEDURA ECDL

Permisul ECDL atestã faptul cã detinãtorul a promovat 7 module: un test teoretic care evalueazã conceptele de bazã ale tehnologiei informatiei si sase teste practice care evalueazã competenta de bazã a detinãtorului în utilizarea unui computer personal si în folosirea aplicatiilor întâlnite în activitãtile curente.

Aceste module sunt :

  1. Utilizarea computerului
  2. Organizarea fisierelor – Windows XP;
  3. Procesare de text – Microsoft Word;
  4. Calcul tabelar – Microsoft Excel;
  5. Baze de date – Microsoft Access;
  6. Prezentãri – Microsoft PowerPoint;
  7. Informatie si comunicare – Internet

Pentru cele 7 examene, candidatul trebuie sa achizitioneze un Card de Aptitudini ECDL de la oricare centru de atestare acreditat sau de la ECDL România. Pe acest Card de aptitudini ECDL (o „foaie matricolã”) sunt trecute rezultatele celor sapte examene. Când toate cele sapte module sunt completate, candidatul primeste Permisul european de conducere a computerului ECDL.

Cele sapte examene ECDL pot fi luate într-o perioadã de maximum 3 ani, începând cu data sustinerii primului examen, ele putând fi date de mai multe ori în aceasta perioadã, dacã este cazul, fãrã ca eventualul insucces sã fie sanctionat în alt mod decât prin plata pentru sustinerea unui nou examen.

La cererea candidatilor, dupã promovarea a patru examene (corespunzãtoare modulelor 2,3,7 si a unui modul la alegere dintre celelalte 4 module) se elibereazã si un „Permis european de conducere a computerului Start”, care atestã absolvirea a patru module. ECDL Start este de asemenea acceptat de majoritatea angajatorilor de profil european, acolo unde sunt suficiente cunostintele dobândite prin parcurgerea a numai patru module.

Alte informatii gasiti la adresa https://www.ecdl.org.ro/info_candidati.php


 

PRETURI

Fiecare candidat trebuie sã achizitioneze un card de aptitudini ECDL, care asigurã înscrierea în programul de certificare si cu care se poate prezenta la orice centru ECDL pentru a sustine numãrul dorit de examene ECDL.

De asemenea trebuie sã completeze un formular tip de înscriere si sã aducã 2 copii dupã buletinul de identitate

Cardul de Aptitudini ECDL are un pret unic, stabilit de ECDL ROMANIA, si anume:

– Pret general: 125 RON + TVA = 155 RON

– Pret cu reducere pentru elevi, studenti, persoane cu nevoi speciale: 100 RON + TVA= 124 RON

Se percepe , de asemenea, o taxa (unica) de eliberare a Permisului ECDL: 21 RON + TVA = 26,04 RON


Un candidat trebuie să achite unui centru şi contravaloarea examenelor pe care doreşte să le susţină.

Pretul unui examen ECDL este 42 RON /modul.

Pretul reexaminãrii unui modul ECDL este de 30 RON /modul.

 

IN ZILELE URMATOARE VOR INCEPE INSCRIERILE PENTRU TESTAREA ECDL  !

Lasa un mesaj