Precizări privind admiterea la clasa a V-a, intensiv limba engleză

REZULTATE FINALE:

Rezultate proba scrisă

Marți, 28 iunie 2022, ora 9,00, se va desfășura proba scrisă din cadrul Testării comptențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a. Candidații se vor prezenta la școală între 8,15-8,30, având asupra lor carnetul de elev. Accesul în săli va avea loc la 8,30. Proba se va desfășura între 9,00-10,00.

Miercuri, 29 iunie 2022, orele 10,00-12,00 – depunerea contestațiilor

Miercuri, 29 iunie 2022, începând cu ora 14,00etapa I din cadrul probei orale

Joi, 30 iunie 2022, de la ora 9,00etapa II din cadrul probei orale.

Mult succes!

Comunicare

          Comisia județeană de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, precizează următoarele:

          Testarea constă în:

I Proba orală

          -Etapa I: un text cu trei întrebări, 50 de puncte, din care:

– 20 de puncte sunt acordate pentru înțelegerea textului dat, citirea corectă și expresivă

 – 30 de puncte pentru itemul 2.

-Etapa a II-a: interacțiune/dialog între doi candidați desemnați de către comisia de evaluare, pe un topic specific, cu respectarea programei școlare pentru cls III-a și a IV-a, 50 de puncte acordate astfel:

          1.Respectarea temei (10p)

          2.Pronunție (10p)

          3. Vocabularul utilizat (10p)

          4. Corectitudine gramaticală (10p)

          5. Originalitatea și impresia creată (10p)

EI+EII=EO (50p+50p=100p)

          II Proba scrisă (100p)

          III Nota finală reprezintă media aritmetică dintre proba orală (EO) și proba scrisă (W), conform formulei următoare : [EO+W]:2=punctaj final, astfel, 100p devenind nota 10.00.

           IV Instituția organizatoare are obligația de a afișa toate aceste detalii, precum și informațiile legate de contestații la avizierul și pe site-ul unității școlare, conform reglementărilor în vigoare.

          V Subiectul de la proba scrisă și baremul se vor afișa la avizier/pe site după cele 60 de minute de la încheierea probei respective.

Președintele Comisiei județene de organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze,

Prof. JALBĂ MARCELA

Inspector Școlar pentru Limbi Moderne

CALENDAR ADMITERE

28 iunie – proba scrisă, ora 9,00

29 iunie – între orele 10.00-12.00, depunerea contestaţiilor la proba scrisa

29 iunie – începând cu orele 14.00 – proba orală

30 iunie – proba orală si rezultatele finale

PROCEDURA ADMITERE CLASA A V-A

https://drive.google.com/file/d/15B5DIjDh6331NMg1RNDvbBLJVN8O5g_c/view?usp=sharing

Regulamentul-cadru de organizare si functionare  a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv,  respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar

https://drive.google.com/file/d/1PgyHHonc5rmh5PEtRxbWxvMsRbAOo5a_/view?usp=sharing