Testare pentru clasa a V-a

Ierarhie admiși

După contestații, situația a rămas neschimbată.

Rezultate

Contestatii

  1. La proba scrisă eventualele contestaţii se trimit pe bază de cerere tip la adresa de email secretariat@cnmvslobozia.ro în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor.
  2. Punctajul obţinut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.
  3. afişarea rezultatelor finale (de după contestaţii), la avizier şi/sau pe site-ul unităţii de învăţământ, se face în data de 05.07.2021, în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.

Vineri, 2 iulie 2021, ora 9,00 – are loc testarea la limba engleză pentru admiterea în clasa a V-a.

Candidații sunt așteptați între 8,00-8,30. Ei trebuie să aibă asupra lor un act de identitate(certificat de naștere sau carnet de elev), pix/stilou de culoare albastră. Testarea scrisă va dura 50 minute. Rezultatele vor fi afișate la avizier și pe site-ul școlii până în ora 12,00.

Candidați înscriși