Precizări organizatorice cu privire la reînceperea școlii din 8 februarie 2021

8 februarie – începutul semestrului II.

Reîncepem școala conform scenariului galben: clasele a XII-a și a VIII-a vor fi prezente fizic la școală, iar clasele V-VII și IX-XI rămân în învățământ online.

Repartizare săli clase

Clasa a VIII-a – în Laboratorul de Biologie

Clasa a XII-a A – etajul I, sala XIE

La parter rămân clasele conform așezării din toamnă

XIIG-XIIE-XIIC-XIIB

                                  XIID

                                 XIIF

Deocamdată, vom respecta circuitul stabilit în toamnă – intrarea pe la secretariat, ieșirea – pe la elevi.

În această etapă, a scenariului galben, elevii de la cele 8 clase se vor așeza câte unul în bancă.

Intrarea la ore se va face conform orarului din ianuarie 2021, respectându-se pauzele noastre tradiționale, inclusiv pauza mare de la 10,50. Același orar va fi respectat de elevii rămași în învățământul online.

Reamintim regulile de bază care trebuie respectate:

-Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi exterior.

-Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

-Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

-Atât elevii cat şi personalul au obligația de a se spăla /de a-și dezinfecta mâinile:
a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
b. înainte de pauzele de masă;
c. înainte şi după utilizarea toaletei;
d. după tuse sau strănut;
e. ori de câte ori este necesar.