Oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017

Pentru anul școlar 2016-2017, Colegiul Național “Mihai Viteazul”  propune comunității ialomițene oferta educațională tradițională:

Clasa a V-a – cu studierea intensivă a limbii engleze, 25 de locuri

Clasa a IX – A – Matematică-informatică, intensiv informatică, 28 locuri

                  B – Matematică-informatică, intensiv limba engleză, 28 locuri

                  C, D – Matematică-informatică, 56 locuri

                  E – Științele naturii, 28 locuri

                  F – Filologie, 28 locuri          

                  G – Științe sociale, 28 locuri

                 

                 

                  Colegiul Național “Mihai Viteazul”  dispune de o bază materială modernă: sală de sport, internat, cantină, bibliotecă, sală de festivități, 3 laboratoare de informatică, 2 laboratoare de fizică, câte un laborator de chimie, biologie, multimedia. Activitățile didactice se desfășoară într-un singur schimb, între orele 8,00-15,00.

                  Corpul profesoral este alcătuit din 48 de cadre didactice cu o bogată experiență didactică, majoritatea având gradele didactice I și II.

                  Anual, elevii noștri se remarcă la toate concursurile și olimpiadele școlare județene și naționale, iar procentul de promovabilitate la examenele finale este cel mai ridicat din județ.