CLASELE A IX-A, ANUL ȘCOLAR 2013-2014


CLASELE A IX-A, 2013-2014

SITUAȚIA ADMITERII LA CNMV

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR.LOCURI

ULTIMA MEDIE DE AMITERE

REAL

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

116

9,08

ȘTIINȚELE NATURII

29

8,79

UMAN

FILOLOGIE

29

9,16

ȘTIINȚE SOCIALE

29

8,90

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE TITULARIZARE DIN 30 IULIE 2013

  1. ACCESUL CANDIDAȚILOR ÎN SĂLI SE FACE ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-9.00.
  2. DURATA DE REDACTARE A LUCRĂRILOR ESTE DE 4 ORE.
  3. CANDIDAȚII POT AVEA DICȚIONARE PENTRU DISCIPLINELE LATINĂ SAU GREACA VECHE ȘI PLANURILE DE CONTURI PENTRU DISCIPLINA ,,ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POȘTĂ”.
  4. CANDIDAȚII VOR AVEA ASUPRA LOR BULETIN / CARTE / ADEVERINȚĂ  DE IDENTITATE SAU PAȘAPORT.

Validare fișe înscriere, absolvenți 2013

PROGRAM VALIDARE FIŞE DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENŢII 2013

22-25 IULIE 2013

9,00-13.00

Sala de Festivități a CNMV

ADMITERE CLASA A IX-A

Dosarele de înscriere ale elevilor admişi în clasa a IX-a, anul şcolar 2013-2014, se depun în perioada 17 – 26 iulie 2013, orele 9,00-14,00.

DOSARELE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1.Cererea de înscriere (de la secretariatul liceului)

2.Cartea de identitate (copie)

3.Certificat de naştere (copie legalizată)

4. Adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII -a (original)

5. Foaia matricolă pt. clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)

6. Fişa medicală

ELEVII CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA TESTAREA DE LIMBA ENGLEZĂ, PENTRU CLASA A IX-A B, MATEMATICĂ- INFORMATICĂ, INTENSIV ENGLEZĂ, TREBUIE SĂ DEPUNĂ DOSARELE ÎN ZILELE DE 17-18 IULIE 2013.

DIPLOMELE DE BACALAUREAT

TOATE ACTELE DE STUDII, INCLUSIV DIPLOMELE DE BACALAUREAT, SE VOR ELIBERA ÎNCEPÂND DE LUNI, 15 IULIE 2013, ORA 9,00.

ATENȚIE!!! NU ELIBERĂM ADEVERINȚE DE STUDII!!!!

Testare limba engleză pentru clasa a IX-a B, matematică-informatică, intensiv engleză

ELEVII ADMIȘI LA PROFILUL REAL, SPECIALIZAREA MATEMATICĂ – INFORMATICĂ , SE  POT INSCRIE PENTRU TESTAREA LA LIMBA ENGLEZĂ, ÎN VEDEREA FORMĂRII CLASEI DE MATEMATICĂ – INFORMATICĂ , INTENSIV ENGLEZĂ, IX B.

TESTAREA SE REALIZEAZĂ ÎN ZIUA DE 19. 07. 2013 LA COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI VITEAZUL” ȘI PRESUPUNE 2 PROBE,  SCRIS ȘI  ORAL.


PROGRAMUL TESTĂRII LA LIMBA ENGLEZĂ
VINERI, 19.07.2013 – orele 9.00-10.00, proba scrisă;
VINERI , 19.07.2013 – începand, cu ora 11.00 , proba orală ( conform programării ce va fi afișată) .

             SE CONSIDERĂ ADMIȘI CANDIDAȚII CARE OBȚIN CEL PUȚIN MEDIA 7 LA CELE DOUA PROBE.

            CANDIDAȚII  DECLARAȚI ADMIȘI LA ACEST TEST VOR FI ORDONAȚI DUPĂ MEDIA DE ADMITERE. PRIMII 28 VOR FORMA CLASA A IX-A B , INTENSIV ENGLEZĂ.

 

Lista candidaților ce vor participa la Concursul de titularizare din 30 iulie 2013

candidati concurs

Ultimul clopoțel, 21 iunie 2013

https://plus.google.com/photos/113026996089830821667/albums/5891901206921963841

 

Evaluare Națională, clasa a VIII

Prima proba a examenului de Evaluare Națională – limba și literatura română – marți, 25.06.2013, ora 09.00.
Accesul candidaților în săli se face între 8.00 si 8.30.

Elevii CNMV vor susține Evaluarea Națională la Școala Gimnazială nr.3.

Rezultatele testării la limba engleză pentru admiterea la clasa a V-a, 2013-2014

REZULTATE CLASA V