Validarea înscrierii

În zilele de 22-24 mai 2013, între orele 8,30-15,00, la CNMV Slobozia, are loc validarea înscrierii la concursul de titularizare, prin semnătură, de către candidați  sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

Președinte, prof. Buzu Vitalie