CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ/ESEU ”MIHAI EMINESCU”

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ/ESEU”MIHAI EMINESCU”

ediţia a IV-a, 15 ianuarie 2013

 

Colegiul Naţional Mihai Viteazul Slobozia, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Casa Corpului Didactic Ialomiţa, organizează în data de 15 ianuarie 2013, ediţia a IV-a a CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ / ESEU”MIHAI EMINESCU”.

Concursul va cuprinde două secțiuni:

1. creație literară : poezie, proză

2. eseu cu tema: Interferențe eminesciene în literatura română și în literatura universală / Eminescu – între mitizare şi denigrare?, având ca repere unul dintre grupajele de texte poetice / citate care se găsesc în Regulamentul Concursului.

Pot participa elevi (din clasele a IX-a – a XII-a). Textele trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.

Textele vor fi redactate în Times New Roman, 12, la 1 rând, cu diacritice. Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.

Lucrările vor fi trimise până la data de 13.01.2013 (data poştei), iar rezultatele concursului vor fi anunţate pe site-ul liceului, pe adresa https://cnmvslobozia.ro/ până pe 15.01.2012.

Nu se percepe taxă de participare. Se solicită participanţilor trimiterea către instituţia şcolară organizatoare a unui plic format A4 autoadresat şi timbrat corespunzător.

Fiecare participant poate înscrie în concurs maximum trei lucrări de proză, un eseu şi între şapte şi zece poezii, tehnoredactate în trei exemplare. Se poate participa doar la o secţiune a concursului. Lucrările, semnate cu un motto, vor fi expediate pe adresa COLEGIUL NAȚIONAL ” MIHAI VITEAZUL ” SLOBOZIA, BULEVARDUL UNIRII, NR.10, JUD. IALOMIȚA, COD 920095 sau direct la instituţia organizatoare, cu menţiunea Pentru concurs. Creaţiile participanţilor vor fi însoţite de fişa de înscriere (conform modelului anexat) cu datele personale, închise într-un plic, purtând acelaşi motto cu cel din lucrările elevilor.

Juriul concursului ( format din profesorii organizatori ) va acorda premii şi diplome câştigătorilor, precum şi adeverinţe de participare profesorilor îndrumători. De asemenea, organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica lucrările premiate în reviste de specialitate locale şi naţionale.

ORGANIZATORI: prof. STAN LOREDANA

prof. ROMAN ALINA

prof. TENDER CRISTINA

Regulamentul concursului